Het is soms lastig om voor jezelf om te bepalen of je hulp nodig hebt bij rouwverwerking.

En er is ook geen pasklaar antwoord te geven op hoe je om kunt gaan met verlies.

Verdriet hoort immers bij het proces en dat is voor ieder mens anders. 

Maar soms lijkt het verdriet gewoon te groot om te dragen. Je worstelt met alle wirwar van emoties. Je hebt het gevoel dat er weinig of geen mensen zijn met wie je dit kunt delen en je vraagt je af hoe je hier ooit nog uit kunt komen.  

 

Na een ingrijpend verlies kan het leven nooit meer hetzelfde worden als voorheen. 

Toch kun je leren omgaan met de veranderingen die plaats hebben gevonden. De herinneringen een plek geven, het verlies integreren in je leven en de draad van het leven weer oppakken. 

Begeleiding kan hierbij van grote waarde zijn en helpend werken. 

 

Mijn werkwijze;

Een gesprek waarbij je al je gedachten en emoties mag tonen is vaak het begin van herstel.

Met herstel bedoel ik niet dat alles opgelost kan worden. 

Het verlies kan niet weggenomen worden.

Met herstel bedoel ik dat je een manier kunt vinden om met een geleden verlies om te gaan. 

Het kan daarbij helpen dat iemand met respect mee op weg gaat.  

Door middel van gesprekken waarbij iemand naar je luistert.  

Waar ruimte is voor verhalen en herinneringen. Waar gevoelens serieus genomen worden.

Waar ook ruimte is voor vragen naar zin en betekenis en de rol die religie in je leven heeft gespeeld of nog speelt.

Soms naar woorden zoekend voor de ervaring. Soms zijn er geen woorden voor hetgeen je hebt meegemaakt.

Expressieve vormen als schrijven of tekenen passen dan wellicht beter. 

Het kan zijn dat je geen aansluiting vindt bij de traditionele (of minder traditionele) kerken en geloofsopvattingen. En misschien heb je behoefte om door middel van bepaalde rituelen uiting te geven aan gevoelens en emoties.

Hierbij kan ik helpen zoeken, zoeken naar vormen van rituelen die op dit moment bij je passen.

 

We staan stil bij jouw verlies en rouw. Welk verlies heb je meegemaakt en wat betekent dit verlies voor je? Hoe kun je zin geven aan ervaring van verlies en rouw en hoe kunnen ervaringen van rouw en verlies een plek krijgen in je eigen levensverhaal?  

 

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek kun je vertellen over wat je ertoe heeft gebracht om hulp te zoeken en wat je verdrietig of moeilijk vindt. Samen bespreken we waar de vervolggesprekken over gaan. 

 


 

Ieder verlies is uniek, elk rouwproces ook.  

Soms kun je met een paar gesprekken weer verder. Soms duurt het iets langer. Dat ontdekken we gaandeweg.    

 

Voor informatie kun je vrijblijvend bellen of mailen via het contactformulier op deze website.

 

Begeleiding via mail of skype is mogelijk.