Niet tevreden ?

Wanneer u niet tevreden bent over mij als uw hulpverlener / het hulpverleningstraject, dan kunt u bij mij informeren bij welke geschilleninstantie ik ben aangesloten en wie mijn klachtenfunctionaris is zoals wettelijk verplicht volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).  Graag wijs ik u op de volgende internetpagina; https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html 

Hier vindt u in formatie over de NFG-vertrouwenspersoon en over de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.